Diana Janse citeras i SvD ledares ”Utblick”

”Skrivarstugor och miljard rullning: om hur det var att tjänstgöra som svensk ambassadör under den ’feministiska utrikespolitiken’, och hur viktigt det är att den nya regeringen förmår fokusera på utrikes- och säkerhetspolitikens hårda kärna –i vilkenj ämställdhet ingår.”
Så citeras Diana Janse, senior fellow på Frivärld, i SvD:s utblick den 20/10.