Diana Janse intervjuas i Dagens Nyheter

Sveriges största militära insats utomlands pågår i Mali, ett land där militärkupperna avlöst varandra. Diana Janse, Frivärlds blivande senior fellow och som så sent som i mars var svensk ambassadör i Mali, ifrågasätter nu att Sverige ska stötta juntaledare och utbilda regimens soldater.

– Efter den första kuppen fanns ändå en slags process mot ett civilt lett övergångsstyre och som skulle leda tillbaka Mali till ett demokratiskt styre i början 2022. Men nu är vi en situation med en juntaledare som president. Då är det rimligt med en debatt om Sveriges engagemang: vad är vår plan B om vi inte ser fria, inkluderande och demokratiska val?, säger Diana Janse.

Läs hela intervjun här.