Diana Janse skriver på UNT Debatt

Med en energikris och en lågkonjunktur riskerar stödet för Ukraina att minska, skriver Frivärlds senior fellow Diana Janse tillsammans med Carl Bildt i Upsala Nya Tidning.

”Fem månader in i kriget fortsätter den stödpaketen och högnivåbesöken till Kiev att avlösa varandra. Nya sanktioner fortsätter att komma, även om det har blivit trögare att hitta enighet. Därtill har EU beviljat Ukraina och Moldavien kandidatlandsstatus, och Sverige och Finland har ansökt om Natomedlemskap – också detta konsekvenser av det förändrade säkerhetsläget och den kollektiva viljan att trycka tillbaka.

Men bakom det mångfacetterade stödet för Ukraina saknas en gemensam målbild om vad stödet till Ukraina ska utmynna i och vad sanktionerna mot Ryssland syftar till. Det riskerar att göra EU-enigheten allt svårare att bevara.”

Läs hela artikeln här.