DNs ledarredaktion citerar Patrik Oksanen

Dagens ledartext på DN berörde Ukrainas återuppbyggnad, dess kostnad och EU:s roll i processen. Frivärlds senior fellow, Patrik Oksanen, citerades i ledarartikeln rörande Ukrainas kommande våroffensiv.

Läs hela artikeln här.