DN:s ledarsida om Mats Johanssons kritik av Turkiets pressfrihet

I samband med det turkiska stadsbesöket, den 14 mars, skrev Annika Ström Melin på DN:s ledarsida om Mats Johanssons kritik av Turkiets bristande pressfrihet.

Läs notisen nedan (ej på nätet).

Efter tre dagars turkiskt statsbesök är
det uppfriskande att ta del av riksdags-
ledamoten mats Johanssons (m) skarpa
kritik av den bristfälliga turkiska demokra-
tin. Johansson ansvarade för Europarådets
rapport om mediefriheten som publicera-
des i början av året. Ungern, ryssland och
turkiet pekades ut som stater med särskilt
stora problem, vilket ledde till en aggres-
siv turkisk motreaktion som inkluderade
”verbala hot”. det bidrog till att Johans-
son avgick från sitt uppdrag i Europarådet
och därför deltog han begripligt nog inte
heller i ”veckans gullande med en auktori-
tär statsledning”.