Emanuel Örtengren intervjuas i SVT

Flera tankesmedjor anser att Utrikesdepartementet bör kalla upp Kinas ambassadör Gui Congyou för att utkräva en ursäkt. Ambassaden har bland annat mejlat hot till svenska journalister, och sedan publicerat ett nedlåtande uttalande när hotmejlen uppmärksammats av Frivärld. Av den anledningen intervjuades Frivärlds biträdande chef Emanuel Örtengren i SVT.

– Kinesiska kommunistpartiet ägnar sig åt en strategi för att försöka tysta opinionsbildare, debattörer och journalister. De försöker få oss att i högre grad ägna oss åt självcensur och anpassa oss till kinesiska intressen, säger Emanuel Örtengren.

Läs hela reportaget här.