Emanuel Örtengren skriver i Aftonbladet

Naivt att låta Kina sköta säkerheten på Arlanda, skriver Frivärlds tf. chef Emanuel Örtengren i dagens Aftonbladet.

”Datan som Nuctech får tillgång till från flygplatser runtom i Europa är en strategisk tillgång som det kinesiska kommunistpartiet kan utnyttja. Redan i dag ställer Kinas underrättelselag krav på kinesiska företag utomlands att bistå med underrättelseinhämtning, och i en potentiell konflikt mellan Kina och västvärlden skulle Nuctechs teknologi kunna användas för att störa varuflöden eller riktas mot individuella måltavlor.”

Läs hela artikeln här.