Emanuel Örtengren skriver i Kristianstadsbladet

Andelen svenskar som är positiva till EU-medlemskapet har nästan fördubblats sedan innan Sverige gick med i EU, men om fördjupningar inte förankras kan opinionen vända snabbt. Detta skriver Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren i Kristianstadsbladet.

Trots detta finns det tecken på att Sverige återigen står inför en intensiv EU-debatt. I en intervju med tidningen Arbetet uttryckte LO-toppen Torbjörn Johansson frustration över att svensk oro över EU-kommissionens förslag att införa lagstadgade minimilöner ”trycks ned som en skitfråga”. Han menade därför att det behövdes en diskussion ”om det finns andra vägar att gå”.

Läs hela ledaren här.