Emanuel Örtengren skriver i Södermanlands Nyheter

Om en månad fyller det kinesiska kommunistpartiet 100 år. Det är en aktiv 100-åring som kommer att vilja forma världen utifrån egna syften, inte demokratiska. Om kommunistpartiets maktambitioner skriver Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren i en ledare i Södermanlands Nyheter.

Tiden när KKP bara brydde sig om Kinas interna angelägenheter är förbi. Kina gör inte heller bara stora ekonomiska investeringar i Sverige och resten av Europa, utan utövar också aktivt påtryckningar på kärninstitutioner i liberala demokratier såsom fria medier och forskningsinstitut.

Läs hela artikeln här.