Emanuel Örtengren skriver i Svenska Dagbladet

Politiker ska sätta spelregler för marknader, inte vara företagsledare. Det skriver Frivärlds tillförordnade chef Emanuel Örtengren i en ledare i Svenska Dagbladet, angående EU-kommissionens nya lagstiftningsinitiativ kring bolagsstyrning.

När företag går med vinst är det också ett tecken på var de borde allokera sina resurser. Det är politiker som ska sätta ramarna för omställningen till en hållbar ekonomi, men det är företag som ska driva den förändringen i praktiken. För att det ska fungera måste vinsten få vara en styrande signal som anger var hållbarhet och lönsamhet förenas.

Läs hela texten här.