Europaportalen om Frivärlds Politkovskajaföreläsning

Europaportalen skriver om Frivärlds Politkovskajaföreläsning med EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Läs artikeln här.