Flera medier rapporterar om regeringens lösning för tolkarna

Efter Frivärlds uppmärksammande av regeringens hantering av de afghanska tolkar som tjänstgjort åt de svenska trupperna i Afghanistan kan tolkarna nu komma att få en fristad i Sverige. Detta rapporterade Sveriges Radio den 17 juli.

Efter detta har intresset för frågan varit stort i medierna. Nedan är några av den senaste tidens artiklar och radioinslag samlade.

 

Sveriges Radio den 18 juli

Västerbottens-Kuriren 18 juli

Blekinge Läns Tidning 18 juli

Svenska Dagbladet 19 juli

Sundsvalls Tidning 19 juli

Dagbladet 19 juli