Försvar i förändring – Svensk Tidskrift om Frivärlds konferens

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Amelie Langby skriver om det nya säkerhetspolitiska läget i Europa och de utmaningar det medför. Publicerat den 2 maj.

Läs artikeln här.