Försvarsbloggare: Pågår Kalla kriget 2.0?

Försvarsbloggaren Oscar Jonsson (”Säkerhetspolitiska Reflektioner”) skriver om Mats Johanssons bok Kalla kriget 2.0. Ryssland rustar att:

”Bokens största förtjänst, som man kan ana redan från titeln, är att den fångar fundamentet i hur vi bör förstå det säkerhetspolitiska förhållandet mellan Ryssland och Sverige. Inom den dispyten försöker både Sverige och Ryssland utöva inflytande över varandra och detta måste ses som ett kontinuum. Från vårat håll sker det oftast med stöd till mänskliga rättigheter, frihandel och demokrati i Ryssland. Från rysk sida sker detta genom, bland annat, territoriella kränkningar, politiska utspel, militärövningar, underättelseoperationer, informationskrigföring, politiska inflytelseagenter med mera. Detta pågår idag.”

Läs hela recensionen här.