Försvarsministern träffade kadetter efter brev i Frivärld Magasin