Fredrik Erixon omnämns i Dagens Nyheter

Den 2 augusti omnämndes Fredrik Erixon, som författat rapporten ”An Ideas-Based Globalization”, i en ledare i Dagens Nyheter. Texten, som tog avstamp i rapporten, handlade om karakteristiken och förutsättningarna för framtidens globaliseringsprocess.

På senare år har den stora tillväxten skett i handel med annat än varor. Information och kommunikation, samt forskning och utveckling, blir alltmer gränsöverskridande, hjälpta av digitalisering. Globaliseringen är inte på väg att dö, den är på väg att omvandlas.

Läs hela texten här.