Frivärld nämns i HelaGotland

Den 18 februari omnämndes Frivärlds konferens om informationskrigföring i bland annat HelaGotland, Blekinge Läns Tidning och Kristianstadbladet.

Läs kommentaren här, skriven av Karin Pihl.