Frivärld omnämns i MVT

Den 25:e mars omnämndes Frivärld i Arvid Åhlunds ledare i MVT. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Patrik Oksanens och Henrik Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

Gränsen mellan legitim och livsviktig debatt å ena sidan och farliga och falska narrativ å den andra, är inte alltid glasklar, men alla har ett ansvar att försöka urskilja den.

Läs hela ledaren här.