Frivärld omnämns i Smålandsposten

Den 8 september publicerade Smålandsposten en ledare med anledning av Patrik Oksanens nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker. Kinesisk censur och tystande av oliktänkande vet inga gränser. Attackerna mot offentliga personer i Sverige, försök att klippa och klistra i böcker ämnade att säljas i Kina samt hur med ekonomiska hot, kommunistregeringen lyckades tysta kritiken mot Kinas hantering av coronaviruset är alla tecken på en långsiktig global maktambition. En realitet västvärlden vaknar upp till alltmer.

Det är också en ideologisk läxa för västvärlden att svälja. Inlemmandet av Kina i den kapitalistiska världsekonomin har inte lett till att landet har blivit öppet och liberalt som allmänt förutsattes. Istället förvandlades ekonomiska realiteter till ett instrument för nakna maktanspråk. Det är det nya kalla krigets miljö. Här finns ingen ”mellanplats” för länder som Sverige.

Läs hela artikeln här.