Frivärld omnämns i SvD

Den 8 december uppmärksammades Stefan Forss senaste rapport om falska ryska historieskrivningar i Svenska Dagbladet. Regimen i Moskva vill bygga en ny säkerhetsordning i Europa som baseras på Rysslands privilegierade stormaktsintressen. Att få västs godkännande av Belarus som en del av intressesfären är från Kremls horisont ett viktigt steg på vägen.

Skulle EU och/eller OSSE kunna övertalas att, som ett led i medlingsarbetet, godta Rysslands strävan att betrakta Belarus som en vasallstat vore det ett genombrott för Putins ambitioner att underminera freds- och säkerhetsordningen i Europa. En av Finlands mest erfarna säkerhetspolitiska forskare, professor Stefan Forss, har i en rapport till tankesmedjan Frivärld påmint om artikel 8 i överenskommelsen i Istanbul, från 1999.

Läs hela artikeln här.