Frivärld omnämnt på fPlus

Den 3 september skrev fPlus en ledarartikel om Frivärlds nya rapport Kinas attacker för att tysta kritiker. Artikeln tar avstamp i att Sverige måste svara glasklart på de kinesiska hoten.

Vissa fokuserar på Kina, andra på den svenska politiken, på torsdagens ledarsidor.

Läs hela artikeln här.