Frivärld omnämns i Norrköpings Tidningar

Den 27 september omnämndes Frivärlds seminarium ”Europeiskt försvarsamarbete kommande mandatperiod” i NT. I ledaren konstaterar skribenten Hans Stigsson att ”Försvarsfrågorna må ha varit stora under mandatperioden, men i riksdagsvalet lyste de med sin frånvaro. Europafrågor debatterades knappast alls. Slå samman de två till ”europeisk försvarspolitik” och valets stora doldis är ett faktum.”

Läs ledaren här.