Frivärlds rapport omnämns i DN Ledare

Den 26 december omnämndes Frivärlds rapport Winning the Internet, Losing the Elections i en ledare i DN skriven av Erik Helmerson.

Rapporten, av Henrik Sundbom, är en pedagogisk genomgång av hur Europas högerradikala partier arbetar. Den borde vara obligatorisk läsning för politiskt intresserade, skriver Helmerson.

Läs hela ledaren här.

Den 27 december publicerades även ledaren i tryckt format i DN.