Frivärlds rapport omnämns i Svenska Dagbladet och flera andra medier