Frivärlds rapportförfattare skriver på SvD Brännpunkt