Gunnar Hökmark deltar i SVT Forum

Den 15 juni deltog Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i ett panelsamtal som arrangerades av EU-kommissionen i Sverige och som livesändes av SVT Forum. Samtalet handlade om EU-samarbetets framtidsutsikter efter att coronakrisen blåst över.

Se hela samtalet här.