Gunnar Hökmark intervjuad av Tidningen Näringslivet

”Det är lätt att vara nummer ett om du bara tävlar med dig själv. Men om du ska vara riktigt bra måste du tävla med många. Du blir också mycket mer vital om du blir ett centrum för global handel. Det är där felsynen finns bakom de som talar om strategisk autonomi.” – Säger Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, till Tidningen Näringslivet rörande EU:s konkurrenskraft.

Läs hela artikeln här.