Gunnar Hökmark och Patrik Oksanen om försvarsberedningen i Aftonbladet

Med anledning av fredagens presentation av försvarsberedningen skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, och Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld i Aftonbladet. De två skriver bland annat:

”Regeringen behöver nu inse att allvarstid förpliktigar och att det är regeringen som styr riket, inte en beredningsprocess där ingen är riktigt ansvarig men som de mest saktmodiga bromsar.

Frivärlds rekommendation i fjol var 100 miljarder i en investeringsfond för totalförsvar samt minst 3 procent av BNP. Behoven är inte mindre idag. Tvärtom.

Processen med försvarsberedningen har spelat ut sin roll. Nu måste totalförsvaret få det ansvarstagande verkligheten kräver.”

Läs hela artikeln här.