Gunnar Hökmark omnämnd i Aftonbladet

”Det finns en alltmer utbredd retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar. Det är fel. I Sverige råder svensk lag. Den är inte en fråga om tyckande eller vädjande utan grunden för rättsstaten och därmed det öppna samhälle som garanterar oss rätten till många olika värderingar.” – citat av Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, som omnämndes på Aftonbladets ledarsida av politisk chefredaktör Anders Lindberg om värderingar, och grundlagens anda.

Läs artikeln här.