Gunnar Hökmark omnämns i Fokus

Den 13 november plockade Fokus upp Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmarks artikel i GP om behovet av ett gemensamt europeiskt försvar.

Vi måste samtidigt utveckla EU till en geopolitisk kraft i sig själv. En kraft som kan betrygga europeisk säkerhet samt stärka försvaret av europeisk suveränitet och demokrati.

Läs hela artikeln här.