Gunnar Hökmark skriver i Aftonbladet

Den 27 januari, på Förintelsens minnesdag skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark om antisemitismen i dagens Sverige:

Den 27 januari är en dag att inte bara minnas Förintelsens offer och att hedra dess överlevande, utan att också komma ihåg vad vi lärt oss. Ska vi värna oss mot antisemitismens hot, hatets krafter och de totalitära ideologiernas förakt för individen får vi inte missbruka eller relativisera dessa begrepp som retoriska medel i politikens debatt.

Läs hela artikeln här.