Gunnar Hökmark skriver i Altinget

Den 16 juli skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Altinget. Den handlar om hur Ryssland och Kina verkar i gränslandet mellan krig och fred.

Den grå zonens hot är ett faktum som vi i väst inte fullt ut anpassat oss till men som blir allt viktigare i spåren av coronakrisen. Europa och den fria världen i sin helhet, är på grund av pandemin inne i en ekonomisk nedgång som ser ut att bli till en långvarig lågkonjunktur.

Läs hela artikeln här.