Gunnar Hökmark skriver i Altinget

Norden och de baltiska länderna bör gemensamt forma kärnan i en allians för global frihet och demokrati, där vi genom EU kan utveckla ett globalt partnerskap mellan fria länder i världen. Det skriver Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, i Altinget.

Vi bör tillsammans driva utvecklingen i EU framåt, bort från protektionism och mot en roll där Europa står i centrum för utvecklingen av globala frihandelsavtal och handel. Vi bör även värna vår strategiska kapacitet och kapabilitet när det gäller att i Europa samla den bästa forskningen och de mest innovativa företagen. Varifrån de än kommer ska de finna en plats att utvecklas på i Europa.

Läs hela artikeln här.