Gunnar Hökmark skriver i Altinget

”Det är fullt legitimt att ha olika uppfattningar om de strider som nu pågår i Gaza, i en komplex miljö och med outhärdliga förutsättningar, men det är inte legitimt att jämställa terrorismens avsiktliga mördande med de konsekvenser som Hamas krig har gett. Det finns när det gäller hatet och mördandet ingen möjlighet att ha olika uppfattningar, om man vill stå på demokratins sida”, så skriver Gunnar Hökmark i sin debattartikel Gunnar Hökmark: Tystnaden riskerar att föda fler tragedier.

Läs artikeln här.