Gunnar Hökmark skriver i Barometern

Den 4 december publicerade Barometern en artikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. Idag väljer Polen och Ungern att blockera både återhämtningsfonden och EU:s nästa budget på grund av att rättsstatens principer ska vara kriterier för att få pengar. Snarare än att göra detta till en politisk fråga och ta ifrån dem deras rösträtt i EU-frågor, så borde återhämtningsfonden göras till en mellanstatlig fråga för de 25 andra medlemsländer som accepterar att rättsstatens principer och kraven på en effektiv resursanvändning ska vara kriterier för hur fondens medel används.

Motsvarande revisionsverksamhet som utförs av Revisionsrätten kan genomföras mot fonden och dess användning. Det mellanstatliga samarbetet i en sådan återhämtningsfond kan baseras på det normala gemensamma beslutsfattandet, med undantaget att två länder inte deltar i finansieringen av fonden eller får medel ur den.

Det är ingen ideal lösning. Men det är bättre än att två medlemsstater, som blockerar för att de inte vill att rättsstatens principer ska prövas mot dem, får styra. Det blir också en tydlig signal till regeringar och medborgare i dessa länder om konsekvenser av att bryta mot grundläggande gemensamma regler.

Läs hela artikeln här.