Gunnar Hökmark skriver i Blekinge Läns Tidning

Demokratierna i Norden och Baltikum bildar en av världens mest politiskt stabila och ekonomiskt dynamiska regioner. Kanske kan Karlskrona, som historiskt spelat en viktig roll för ett integrerat Östersjön, bli centrum för ett nytt och starkt samarbete? Det menar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i en debattartikel i Blekinge Läns Tidning.

Med länder som Polen, som måste få bli vår partner, med Tyskland som är en del av norra Europa, och med länder som Nederländerna och Irland kan vi bidra till ett samarbete som stärker hela södra Europa och som genom digitalisering, forskning, den inre marknaden och företagande kan bli en globalt ledande ekonomi och kraft. Kanske kan Karlskrona bli huvudstad för detta samarbete.

Läs hela artikeln här.