Gunnar Hökmark skriver i Borås Tidning

Den 1 juli skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Borås Tidning. I den skrev han att Sverige och Europa måste tydligt visa för regimen i Peking att vi inte kompromissar med demokratiska principer.

Vi måste tydligt visa för regimen i Peking att vi inte kompromissar med demokratiska principer. Förtrycket i Kina, liksom det växande förtrycket i Hongkong, måste i varje fritt samhälle mötas av kritik och aldrig eftergivenhet. Hot mot dem som kritiserar Kina bör överallt ses som hot mot det demokratiska samhället.

Läs hela artikeln här.