Gunnar Hökmark skriver i Borås tidning

”Sveriges ekonomiska och politiska utanförskap, som bland annat medfört en kontinuerlig försvagning av kronan, har i dag blivit ett akut problem för svensk ekonomi och svenskt näringsliv.” Skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

Läs hela artikeln här.