Gunnar Hökmark skriver i ComputerSweden

Den 4 november skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld tillsammans med Patrik Fältström, en debattartikel i ComputerSweden om hur vår föråldrade syn på säkerhet inte får hindra 5G-utvecklingen.

Vi behöver moderna krav på säkerhet, tillgänglighet och redundans, och det är här som det offentliga har sin uppgift, både genom tillsyn och som kravställare, skriver Gunnar och Patrik.

Läs hela artikeln här.