Gunnar Hökmark skriver i Di

Den 16 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i Dagens industri om att det för att klimatmålen ska nås krävs energiformer som är så överlägsna de fossila till pris och tillgänglighet att kol, olja och naturgas stannar i marken.

Nya generationer av solenergi, jordvärme och övriga förnyelsebara energiformer, eller storskalig lagring av CO2 i jorden, liksom nya generationer av kärnkraft eller fusionskraft kommer inte att utvecklas genom ekonomisk stagnation. Självklart ska vi bygga ny kärnkraft, om vi menar allvar med att klimatfrågan är avgörande för vår överlevnad, skriver Gunnar.

Läs hela debattartikeln här.