Gunnar Hökmark skriver i DN

Den 16 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en replik till Naturskyddsföreningen i DN Debatt. I artikeln argumenterar Gunnar för varför moderat klimatpolitik är bättre än politiken Naturskyddsföreningen förespråkar.

Problemet med Naturskyddsföreningens utgångspunkter är att de är kortsiktiga, statiska och har ett begränsat nationellt perspektiv i en fråga som kräver ett långsiktigt, dynamiskt och globalt perspektiv, skriver Gunnar.

Läs hela debattartikeln här.