Gunnar Hökmark skriver i Dagens Nyheter

Den 24 oktober publicerade DN debatt en artikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark om det planerade förintelsemuseet i Malmö. Staden som har kommit att förpestas av en tilltagande antisemitism borde inte ges denna toleransens utmärkelse. Ett bättre alternativ hade varit Göteborg, skriver Hökmark, där utanför Marstrand kom Sveriges första judar att leva och bo. Det var därifrån Sverige fick de impulser, det kunnande och de intellekt som bidraget till det moderna Sveriges framväxt.

Att lägga Sveriges Förintelsemuseum just i den stad judar flyr ifrån, på grund av otryggheten och antisemitismens omfattning, och på grund av de styrandes slapphänthet, är som att låtsas som om inget har hänt. Förintelsemuseet får inte användas som ett avlatsbrev.

Läs hela artikeln här.