Gunnar Hökmark skriver i Expressen

Den 9 juni skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Expressen. Den handlade om att Sveriges regering måste markera kraftigare mot Kinas brott mot internationell lag och mänskliga rättigheter.

Det som sker i Hongkong är en del av en global konflikt där Kina talar med diktaturens maktfullkomlighet. Intrånget i Hongkongs självstyre är ett brott mot internationell rätt och ett angrepp på demokratin. Vill regeringen vara en ledande kraft för demokrati måste den tillsammans med andra fria länder våga leda och vara en kraft.

Läs hela artikeln här.