Gunnar Hökmark skriver i Expressen

Den 28 november skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Expressen om den s.k. sociala pelaren i EU som grundlades under EU-toppmötet i Göteborg förra året.

”Göteborgsmötet la grunden för en ny våg av EU-lagstiftning inom områden som svenska partier alltid tidigare har enats om ska ske på nationell nivå, eftersom det blir bättre och hör hemma här och eftersom det präglar den svenska modellen.”, konstaterar Gunnar Hökmark.

Läs hela debattartikeln här.