Gunnar Hökmark skriver i Jönköpings-Posten

Världens demokratier bör således bilda en gemensam kärna, med krav på att vi ska stå upp mot Kina varhelst regimen hotar andra länders frihet och demokrati. EU och USA bör, som betydelsefulla globala aktörer, vara pådrivande i det arbetet, skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Jönköpings-Posten.

Vi måste skapa verktyg för att slå tillbaka mot hot mot svenska journalister, avslöja diktaturens rädsla för frihet och klargöra att i den globala ekonomin måste man respektera demokratins spelregler och rättsstatens lagar. Den liberala demokratin måste försvaras mot Kinas hot och angrepp.

Läs hela debattartikeln här.