Gunnar Hökmark skriver i Mariestads-Tidningen

Den 1 december skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i Mariestads-Tidningen om hur i dagsläget det måste krävs mer av EU.

Det är strategiskt viktiga uppgifter som handlar om att värna den fria världen, europeisk konkurrenskraft och säkerhet samt en global ekonomi som möter växthuseffekten samt ger välstånd och trygghet. Det är därför vi behöver Europeiska Unionen, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.