Gunnar Hökmark skriver i Norran

Den 4 februari skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Norran om att vi har mycket att vinna på att stärka det europeiska samarbetet.

Dörren för nya medlemmar måste alltid vara öppen för de länder som lever upp till kraven. Det gör både Europa och demokratin starkare. Men det är bara om de lever upp till kraven på medlemskap som de kan bli medlemmar. Utvidgningen av EU är långt ifrån klar. Än återstår europeiska länder utanför EU där demokratins svaghet är en risk för oss alla.

Läs hela artikeln här.