Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

Den 9 september skrev Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, en debattartikel i Norrbottens-Kuriren, om hur Riga under kommunismen är ett bra exempel på vilka konsekvenser det förstatliga ägandet kan innebära.

Riga är en bra påminnelse för oss alla. Om vad friheten från socialism har gett. Hur många som var blinda då och nu upprepar sin oförmåga att se gränserna för demokratin. Det var den blindheten som gjorde att vi svek balterna under så många årtionden. Vet man i dag inte vad nazism är kan man inte bekämpa den. Kunde man inte se förtrycket då kan man inte stå upp mot det idag. Det påminns man om i Riga 30 år efter att letterna, esterna och litauerna stod upp för demokratin, skriver Gunnar.

Läs hela inlägget här.