Gunnar Hökmark skriver i UNT

Den 15 maj skrev Gunnar Hörkmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i UNT där han kritiserar Socialdemokraternas hållning gentemot sitt rumänska systerparti.

Inte ett ord av offentlig kritik, inte ett ord av fördömande mot partivänner som urholkar rättsstaten i Rumänien. I Bryssel är de svenska socialdemokraterna tysta som möss. I Sverige sändes ett brev under största möjliga tystnad, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här. Hökmark skrev också en debattartikel på samma tema i Norrbottens-Kuriren.