Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

Den 9 juli skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Norbottens-Kuriren om att i debatten om EU behöver fokus vara på de långsiktiga vinsterna av samarbetet, snarare än på enskilda politiska beslut.

Läs hela debattartikeln här.